Welkom!

Beter ter Been bevordert in ontwikkelingslanden de mobiliteit van mensen met een handicap. Dit doen wij door de overdacht van kennis, opleiding en materialen aan lokale schoenmakers zodat zij, tegen lage kosten, orthopedisch schoeisel kunnen maken.

In onze strategie tot 2016 focussen wij op het initiëren en faciliteren van innovatieprojecten ( bijvoorbeeld ‘project modulaire schoen’), het faciliteren en opleiden (van materialen en middelen) en mobiliteitsmiddelen ( bv (doen) leveren van rolstelen, krukken, rollators). Vanuit deze strategie formuleren we jaarlijks een plan en concrete acties. Als klein maar enthousiast team, geheel uit vrijwilligers bestaand, participeren wij beperkt in nationale en internationale projecten.

Laat u inspireren door de resultaten die wij in samenwerking met ‘locals’ behalen en het plezier dat wij hebben in het werk dat wij met een klein team kunnen realiseren.  Wilt u in enige vorm van een deskundige, ondersteunende of financiële bijdrage helpen? Meldt u zich aan als vrijwilliger of ambassadeur voor onze stichting! Of neem vrijblijvend voor informatie of gesprek contact op met ondergetekende

 

Doneer

Marian Connotte 
Voorzitter stichting Beter ter Been

 

 

NB: De door Beter ter Been op de website en in de nieuwsbrief geplaatste foto’s zijn met goedkeuring van de betreffende personen geplaatst. Diegenen van wie de naam is vermeld op de website of in de nieuwsbrief zijn hiervan op de hoogte en hier derhalve mee akkoord. Wanneer foto’s zijn geplaatst van onze projecten is goedkeuring verkregen via lokale partners. Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben kunt u zich richten tot ons secretariaat via het contactformulier.