Stichting

Kees en Lenie van Dalen, oprichters van de gelijknamige keten van schoenwinkels, startten in 1992 de stichting Beter ter Been (zie ook geschiedenis). Doel van de stichting is om ook de allerarmsten in de wereld een kans te geven op orthopedisch schoeisel. Schoeisel waardoor hun mobiliteit toeneemt en ze weer kunnen participeren aan de maatschappij, kans maken op werk. De stichting doet dit met name door:
• Bijdragen aan het opleiden van orthopedische schoenmakers
• Het (mede) inrichten van orthopedische schoenmakerijen
• Het leveren van productiematerialen voor schoenen
• Het leveren van overige mobiliteitsmiddelen (o.a. rolstoelen)
De kernactiviteiten voeren we optimaal uit door samenwerking met Nederlandse en internationale partners en door vraaggericht, vanuit lokale behoeften, te werken.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester (vacature) en vier bestuursleden met specifieke taken zoals projectbegeleiding en communicatie. Dit jaar (2012) hebben we binnen Beter ter Been de activiteiten opgedeeld in teams die zich toeleggen op het ‘Uitzetten en monitoren van projecten’, ‘Fondsenwerving’ en ‘Financiën’. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om onze doelstelling te realiseren.

De Belastingdienst heeft bij beschikking van 26 december 2007 (dossier nr 7191) de Stichting Beter Ter Been, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) onder het RSIN nummer:808211390.

 

Sociale en financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag Beter ter Been 2017

Sociaal jaarverslag Beter ter Been 2017

Sociaal en financieel jaarverslag Beter ter Been 2016.

sociaal en financieel jaarverslag Beter ter Been 2015

Sociaal en financieel jaarverslag 2014

Sociaal en financieel jaarverslag 2013